“Paraflex is een multidisciplinair centrum voor paramedische zorg in Leeuwarden en Franeker met 6 disciplinesonder één dak”

Als Bekken oefentherapeut ben ik gespecialiseerd in bekkenklachten die voornamelijk voorkomen na een zwangerschap. Door mijn grote betrokkenheid met deze problematiek heb ik mij hierin verdiept.

Omdat ik het belangrijk vind op de hoogte te zijn van de laatste onderzoeksresultaten en die ook toe te passen, ben ik nageschoold in de methode van Cecile Röst. Zij is orthopedisch manueel therapeut in Leiden en heeft duizenden vrouwen met zwangerschapsgerelateerde bekkenklachten onderzocht en succesvol behandeld. Inmiddels zijn epidemiologische studies gepubliceerd in vooraanstaande tijdschriften. Uit follow-upstudies is gebleken dat 98% van de vrouwen met (pijn)klachten in de lage rug en/of het bekken, pré- en postnataal baat hebben bij therapeuten die de methode van Cecile Röst volgen. Het percentage kunstverlossingen bleek bij vrouwen, die in de zwangerschap behandeld waren zelfs lager dan gemiddeld in Nederland.

Wat kan worden bereikt?
Een paar bezoeken is meestal genoeg om de pijn sterk te reduceren en uw dagelijkse activiteiten weer op een acceptabele manier te kunnen uitvoeren. Het is van groot belang de vicieuze cirkel van pijn en (bewegings-)angst te doorbreken en liefst te voorkomen. Angst kan namelijk een flinke stoorzender zijn tijdens de bevalling. Ook is het belangrijk om andere oorzaken van (bekken)pijn uit te sluiten.

Mijn behandeldoelen zijn:
- uw bekkenklachten tot een minimum te reduceren;
- u functioneel te houden tot de bevalling;
- snel herstel na de bevalling te bevorderen.

Belangrijk!
Bekken oefenteherapie wordt vergoed door iedere aanvullende zorgverzekering en is mogelijk zonder verwijzing van een arts.

Voor meer informatie en een overzicht van gespecialiseerde therapeuten kunt u kijken op de websites websites www.bekkentherapie.nl en www.rosttherapy.com

E-mail naar:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Praktijk ‘Zenegroen’
Tel. (058) 288 12 88
Zenegroen 43
8935 KB Leeuwarden
(Logopedie: (058) 289 00 44)
info@paraflex.nl

Praktijk ‘Huizumerpoort’Tel. (058) 213 71 50Sixmastraat 38 (3e verdieping)
8932 PA  Leeuwarden
info@paraflex.nl

Praktijk ‘Franeker’Tel. (0517) 39 60 15Hertog van Saxenlaan 36-H
8801 ES Franeker
info@paraflex.nl

Vergoeding zorgverzekeraar

De kosten voor de behandeling worden gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar. Wij hebben contracten met alle ­zorgverzekeraars in Nederland.

Klik op deze link voor een overzicht