“Paraflex is een multidisciplinair centrum voor paramedische zorg in Leeuwarden en Franeker met 6 disciplinesonder één dak”

Als diëtist begeleid ik al zestien jaar mensen bij al hun voedingsvragen. Andere en gezondere eetgewoontes kunnen namelijk welvaartziektes als overgewicht en diabetes of medicijngebruik voorkomen of verminderen. Ik bekijk met u de mogelijkheden om uw dieet zo goed mogelijk uit te voeren. Ik heb spreekuur in Leeuwarden, Bolsward en Franeker. Mijn specialisatie is het behandelen van maag- en darmproblemen zoals obstipatie en spastische darm, diabetes en eet- en overgewichtsproblemen. Ik sta ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici en ben lid van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten.

Huisbezoek
Als u niet bij mij in de praktijk kunt komen, kan ik u ook thuis bezoeken. Om daarvoor een afspraak te maken kunt u mij bellen op telefoonnummer 06-28355921 of email naar: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Belangrijk!
De kosten van dieetadvisering worden voor vier uur vergoed uit de basis zorgverzekering. Dit komt overeen met ongeveer zes tot acht consulten. Adviezen zijn mogelijk zonder verwijzing van een arts. In de gedeclareerde behandeltijd bereken ik ook de tijd die nodig is voor analyse, administratie en rapportage.

Voor het maken van een afspraak kunt u mij bellen: 06-28355921
Of een e-mail sturen This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Voor meer informatie kunt u tevens terecht op: www.manondeboois.nl

Praktijk ‘Zenegroen’
Tel. (058) 288 12 88
Zenegroen 43
8935 KB Leeuwarden
(Logopedie: (058) 289 00 44)
info@paraflex.nl

Praktijk ‘Huizumerpoort’Tel. (058) 213 71 50Sixmastraat 38 (3e verdieping)
8932 PA  Leeuwarden
info@paraflex.nl

Praktijk ‘Franeker’Tel. (0517) 39 60 15Hertog van Saxenlaan 36-H
8801 ES Franeker
info@paraflex.nl

Vergoeding zorgverzekeraar

De kosten voor de behandeling worden gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar. Wij hebben contracten met alle ­zorgverzekeraars in Nederland.

Klik op deze link voor een overzicht