“Paraflex is een multidisciplinair centrum voor paramedische zorg in Leeuwarden en Franeker met 6 disciplinesonder één dak”

Gezondheidscentrum 'De Hertog'
Paraflex zal medio 2014 in Franeker participeren in het nieuwe gezondheidscentrum 'De Hertog'. Paraflex biedt daar de disciplines Oefentherapie Mensendieck, Manuele therapie en Diëtetiek aan.

Mint-studie
Paraflex neemt deel aan de wetenschappelijke Mint-studie voor Chronisch Lage Rugpijn. Meer informatie hierover kunt u vinden op www.mintstudie.nl.

Netwerk voor Chronische Pijn
Alle oefentherapeuten binnen Paraflex (in Leeuwarden en Franeker) nemen deel aan het Netwerk voor Chronische Pijn. Meer informatie over dit onderwerp kunt u vinden op: www.netwerkchronischepijn.nl

Voor een film over Chronische Pijn Klik HIER

NRG Bike
Paraflex beveelt de NRG Bike aan bij overgewicht, gewrichtsklachten, chronische pijnklachten, etalagebenen, hartfalen, COPD, sociale isolatie, etc. als de zelfredzaamheid vermindert.
Meer info over de NRG Bike vindt u op: www.nrgbike.nl

 

Praktijk ‘Zenegroen’
Tel. (058) 288 12 88
Zenegroen 43
8935 KB Leeuwarden
(Logopedie: (058) 289 00 44)
info@paraflex.nl

Praktijk ‘Huizumerpoort’Tel. (058) 213 71 50Sixmastraat 38 (3e verdieping)
8932 PA  Leeuwarden
info@paraflex.nl

Praktijk ‘Franeker’Tel. (0517) 39 60 15Hertog van Saxenlaan 36-H
8801 ES Franeker
info@paraflex.nl

Vergoeding zorgverzekeraar

De kosten voor de behandeling worden gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar. Wij hebben contracten met alle ­zorgverzekeraars in Nederland.

Klik op deze link voor een overzicht