“Paraflex is een multidisciplinair centrum voor paramedische zorg in Leeuwarden en Franeker met 6 disciplinesonder één dak”

Therapeuten Paraflex opgenomen als claudicatio therapeut

Aldo Amsterdam is vanaf 2015 opgenomen als claudicatio therapeut. Sinds 2017 zijn tevens Gert-Jan Dijkstra en Ettmer Bernardina opgenomen als claudicatio therapeut.

Wilt u meer weten over claudicatio (etalagebenen)? Neem dan gerust contact met ons op.
Voor de behandeling geldt een directe vergoeding vanuit de basisverzekering.

Praktijk ‘Zenegroen’
Tel. (058) 288 12 88
Zenegroen 43
8935 KB Leeuwarden
(Logopedie: (058) 289 00 44)
info@paraflex.nl

Praktijk ‘Huizumerpoort’Tel. (058) 213 71 50Sixmastraat 38 (3e verdieping)
8932 PA  Leeuwarden
info@paraflex.nl

Praktijk ‘Franeker’Tel. (0517) 39 60 15Hertog van Saxenlaan 36-H
8801 ES Franeker
info@paraflex.nl

Vergoeding zorgverzekeraar

De kosten voor de behandeling worden gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar. Wij hebben contracten met alle ­zorgverzekeraars in Nederland.

Klik op deze link voor een overzicht